We scratch below the surface

 • MBConsult verzorgt uw preventiebeleid, veiligheidscoördinatie, energieprestatieberekeningen en speciale technieken (studies technische uitrusting van gebouwen).

  Al uw vragen worden vanuit diverse invalshoeken bekeken: technisch, financieel (tco), juridisch en administratief. Maar steeds vanuit het oogpunt van de gebruiker met de kracht van een multidisciplinair team.

  Het resultaat? Een sluitend advies zonder kopzorgen over uw constructie.

 • Speciale technieken

  We verzorgen het volledige concept, studie, opvolging en begeleiding van de technische uitrusting van je project. Van elektriciteit, verwarming en ventilatie tot domotica en hernieuwbare energie.

 • EPB-verslaggeving en certificatie

  In overeenstemming met de respectievelijke wetgeving staan we in voor de volledige EPB-verslaggeving in zowel Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Ook zijn we erkend voor de opmaak van energieprestatiecertificaten in zowel residentiële als tertiaire en publieke gebouwen.

 • Ventilatieverslaggeving

  We zijn erkend als ventilatieverslaggever en beschikken over de nodige apparatuur en expertise om je een correcte en onderbouwde studie en certificatie af te leveren. Bovendien zorgt een combinatie met de studie technieken en de EPB-verslaggeving voor een geïntegreerd geheel en verlenen we advies doorheen het volledige traject, voor iedere discipline.

 • Veiligheidscoördinatie en preventie

  Zowel op werven van niveau A als van niveau B kunnen we instaan voor de veiligheidscoördinatie in ontwerp- en verwezenlijkingsfase. Voor grotere en complexe projecten en opdrachten kunnen we bovendien de volledige preventiehuishouding verzorgen. Van bijstand bij het maken van ontwerpkeuzes en studies tot het effectieve veldwerk tijdens uitvoering en exploitatie.

 • Asbest- en sloopinventarisatie

  Beschik je over een verbouwings- of een sloopdossier ? Of wil je een bestaand gebouw gaan renoveren ? Wij zorgen voor de opmaak van de asbestinventaris en bij een sloop van > 1.000m3 voor een sloopinventaris. Voor de analyse hebben we een samenwerkingsverband met een door het FOD WASO erkend laboratorium waardoor je een garantie hebt op juiste resultaten, die bovendien tijdig aangeleverd worden.

 • Rioleringskeuringen

  Onze erkende rioolkeurders beschikken over het materiaal om project en particuliere keuringen uit te voeren over heel Vlaanderen. Vragen over regen- of afvalwater of afkoppelingen ? Ook daarin kunnen we je van dienst zijn !

 • MER-screening en omgevingsvergunningen

  We kunnen instaan voor de opmaak van de MER-screeningsnota en waar nodig voor de invulling van het luik ‘milieu’ bij de omgevingsvergunning. We geven advies aangaande ingedeelde inrichtingen en milieuvergunningen en begeleiden je bij aanvragen en overheidscontacten.

 • Dynamische comfortsimulaties

  Waar een statische simulatie onvoldoende garanties biedt op comfort, kunnen we via een dynamische simulatie je volledige project simuleren. Zo krijg je een beeld van het thermisch gedrag op iedere plaats binnen het gebouw, op welk moment van de dag of het jaar je wenst. Via een daglichtsimulatie weet je bovendien welke ruimte onderbelicht is en in welke mate je daar met kunstmatige verlichting moet bijspringen.

 • Blowerdoortesten en luchtdichtheidsmetingen

  Bij oplevering gaan onze consultants ter plaatse voor de uitvoering van een luchtdichtheidsmeting. Advies bij het ontwerp nodig ? Ook daar kunnen we bijspringen met een advies in ontwerp- en materiaalkeuzes en uitvoeringstechnieken. We kunnen uw bouwkundige details in zowel 2D als in 3D doorrekenen en de impact ervan op uw E- en K-peil en op uw NEB becijferen.

 • 3D visualisaties en renderings

  De plannen die we tekenen en volumes die we schetsen voor onze berekeningen, kunnen moeiteloos omgezet worden in kwalitatief hoogstaande renderings.  Hiervoor doen we een beroep op de firma Cr3do, met wie we voor deze gespecialiseerde dienstverlening een partnership afgesloten hebben.  Onze teams zijn op elkaar ingespeeld en we garanderen perfecte visualisaties van je project.  Door onze geïntegreerde aanpak starten we bovendien onmiddellijk met de juiste aannames en uitgangspunten.  De foto’s of maquette die we aanleveren, zijn een leuke aanvulling op je verkoopbrochure of aan je presentatie bij een wedstrijdaanbesteding.  Meer info ?  Klik gerust even door naar hun website !


   

Werkwijze

Dienstverlening op maat.

Industrie

Onze experten helpen je je documentenstroom te ordenen, en zetten deze om in voor jouw praktisch bruikbare en controleerbare richtlijnen die je bovendien onmiddellijk kunt implementeren in je processen.

Promotoren

We begrijpen dat je rendement de grootste uitdaging is. Wij denken en adviseren dan ook graag vooruit in de tijd om zelfs in een voortdurend veranderende regelgeving deze resultaten op peil te houden.

Architecten

Jezelf zoveel mogelijk bezig laten zijn met het ontwerp en wij met de regelgeving ? Dat levert de meest duurzame resultaten op !

Publieke instanties

Wij voeren de ons toevertrouwde opdrachten uit in volledige overeenstemming met de meest actuele wetgeving en normering en zoeken samen met jou naar oplossingen die perfect binnen dit kader passen.